08 3949 1039 - 0969 541 541
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập

ONLINE: 20

Số lượt truy cập: 1710989
Đối tác tiêu biểu
Quảng cáo

Hỏi đáp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi:
Hóa đơn ghi sai

Căn cứ  Khoản 3 Điều 18 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngaøy 15/05/2013 hướng dẫn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập như sau “ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

 Đồng thời theo công văn 7275/CT-TTHT ngày 24/9/2013 của Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh có hướng dẫn : “ Trường hợp đã lập hóa đơn và giao cho khách hàng ghi sai chỉ tiêu tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Chi nhánh ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT

 Nhưng trong  phần mềm HTKK 3.2.3 trên bảng kê bán ra bắt buộc “ Ngày tháng năm phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế ” (thông tin thêm qua điện thoại: VD: hóa đơn bị sai vào tháng 1 và thg 5 phát hiện ra, nhưng nếu làm theo Cục thuế TP thì khi ghi âm hóa đơn sai (của tháng 1) vào tờ khai tháng 5 thì hệ thống không cho)

 

Hỏi:

 

 Trường hợp các hóa đơn đã lập, giao cho khách hàng và đã khai thuế nhưng sau đó phát hiện ghi sai tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế . Xin Hội tư vấn hướng dẫn:

 

 1.      Công ty lập hoá đơn điều chỉnh như thế nào? Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh lên bảng kê ra sao?

 

 2.      Đối với các hóa đơn ghi sai đã kê khai thì bên bán và bên mua có phải điều chỉnh báo cáo thuế, báo cáo hóa đơn không? Các quy định phạt và việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của người mua thế nào?

 


Trả lời:

Chào bạn!

1. Theo khoản 3 Điều 18 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập như bạn trích dẫn và công văn 7275/CT-TTHT ngày 24/9/2013 của Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh có hướng dẫn:

  “ Trường hợp đã lập hóa đơn và giao cho khách hàng ghi sai chỉ tiêu tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Chi nhánh ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT ” .

 2. Căn cứ khoản 3, Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập, TT 64/2013/TT-BTC ngày 15  tháng 5 năm 2013 thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

 Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh ghi đầy đủ các tiêu thức theo quy định như tên DN, địa chỉ, MST, số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Do HĐ cũ viết sai nhưng không ảnh hưởng doanh số, thuế suất và tiền thuế GTGT nên hoá đơn điều chỉnh không cần thiết được người bán và người mua kê khai điều chỉnh trên tờ khai, hai bên không cần phải điều chỉnh báo cáo thuế và chỉ chỉnh sửa báo cáo hóa đơn.

 Việc khấu trừ Hóa đơn đầu vào của người mua diễn ra bình thường theo quy định liên quan (thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ nếu thỏa mãn các điều kiện của quy định pháp luật)

Trân trọng!


Gửi câu hỏi

Tiêu đề:
Tiêu để không được bỏ trống
Họ và tên:
Nhập họ và tên
Email:
Email không được bỏ trốngEmail định dạng không đúng
Nội dung:
Vui lòng nhập nội dung